Skip to main content

Parterapeut uddannelse

Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende, og ønsker du at specialisere dig i parterapi?
Søger du en metode, hvor dine hårdt tilkæmpede faglige kompetencer og din livserfaring integreres og videreudvikles?

Parterapeut uddannelse

Imago uddannelse – en specialisering i parterapi

Er du på udkig efter en relationsorienteret teori og metode, der arbejder på det dybeste kropslige/neurale forandringsniveau og samtidig har blik for bredden og kompleksiteten i parforholdet? Så bliv certificeret som Imago parterapeut hos Dansk Imagocenter og bliv en del af et lokalt og globalt terapeutisk fællesskab i rivende udvikling.

Imago har netop fået sit eget Nationalt Accrediterede Universitet i Californien, hvor du på sigt kan gennemføre en Master i Familieterapi eller skrive Phd med Imago som et centralt element.

Intro til Imago Parterapi uddannelsen

1. februar 2024 kl. 17:00
INTRO til den kliniske forskningsbaserede Imagoparterapeut uddannelse i IMAGOHUSET, Ahlefeldtsgade 18, København
Nyt træningsforløb starter marts 2024. Læs mere nedenfor, hvis du overvejer at videreuddanne dig som parterapeut. På introen vil jeg med basis i min PhD forklare hvad der kendetegner effektiv parterapi.

Deltagelse er gratis. 


Hvornår er vores næste træningsforløb?

Hold 18 forår 2024

København, Danmark

Modul 1: 14.  marts – 17. marts /2024 (4 dage)
Modul 2: 23. maj – 26. maj /2024 (4 dage)
Modul 3: 22. august. – 25. august /2024 (4 dage)

Kursuspris

kr. 29.000,00


Kort om Imago uddannelsen til parterapeut


Vores Imago uddannelse til parterapeut i korte træk

Imagouddannelsen er en efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter.

Face-to-face undervisning

Undervisningen og træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på et højt fagligt niveau fordelt ud på tre moduler á fire dages varighed.

Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion/selvudvikling.

Supplerende online-undervisning

For at sikre kontinuitet i læreprocessen er der mellem modulerne placeret et 3 timers virtuelt indslag. Alle har desuden adgang til vores uddannelsesportal hvor tutorials, handouts, klips m.m. vil være tilgængeligt. Det er også her du kan udveksle erfaringer med de øvrige deltagere på holdet og meget mere. Du vil hurtigt erfare at portalen er et supplement der i høj grad er med til at skabe et dynamisk læringsfællesskab.

Supervisionsforløbet

Efter træningen vil du indgå i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som sikkert fører dig frem frem til den endelig certificering.

Vi ved fra psykoterapiforskningen, at nye praktiske færdigheder skal bygges nænsomt ind i kroppen vha. gentagelser og opmuntring. På Imago parterapeut-uddannelsen får du derfor løbende mulighed for at træne specifikke kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære. Du bliver fra start introduceret til den særlige Imago-evalueringsmetode, som effektiviserer integrationen af alt det nye, du skal lære dig.

Du vil opleve rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.


Certificering

Hvad vil det sige at være certificeret som Imago terapeut?

Med Imago parterapeut-certificeringen får du en garanti for, at du er uddannet af en godkendt og særlig erfaren kliniker fra Imagos internationale fakultet, Imago International Training Institute (IITI). Din træner, John Hjarsø Mortensen, er dekan i fakultetet.

I Danmark udbydes parterapeut-efteruddannelsen af Dansk Imagocenter. Undervisningen udføres af klinisk instruktør, dekan og fakultetsmedlem i Imago International Training Institute John Hjarsø Mortensen (Cand.psych.aut). John er p.t. i gang med en PHD om effektivisering af terapeutuddannelse på Daybreak University i Los Angeles.

John er den eneste, der uddanner Imago-parterapeuter i Skandinavien.

Certificeringen og betegnelsen Imagoparterapeut er et trademark, der giver parrene garanti for, at de ved henvendelse til en Imagoterapeut kan regne med, at terapeuten har en meget høj grad af fortrolighed med Imagoteori og –metode. Imagoterapi er en forskningsbaseret tilgang.

Imago, Imagoterapi, Imagoworkshop er trademark-beskyttede betegnelser i EU, USA, Australien, Canada og mange andre steder i verden. Kun fagpersoner der er certificeret af IITI kan med rette kalde sig Imago parterapeut.

Certificerede Imagoterapeuter har

01
Gennemgået imago-basistræning (3 undervisningsmoduler/96 timer)
02
Fuldført efterfølgende obligatorisk supervisionsforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe) med henblik på godkendelse som imago parterapeut
03
Deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en imago workshop for par
04
Assisteret på 1 imago workshops for par efter de tre undervisnings moduler

Hvorfor er certificering vigtig?

Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som imagoterapeut.

Du bliver samtidig medlem af et aktivt lokalt og globalt imago parterapeutisk fællesskab, IRW (Imago Relationship Worldwide). Fællesskabet har 40 medlemslande, og vi vokser hvert år.

Når du påbegynder parterapeut uddannelsen kan du blive medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer. Ved at være en del af disse praksisfællesskaber får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer.

Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som kliniker. Ekspertiseforskningen inden for vores felt viser iøvrigt, at de bedste terapeuter har et stærkt og aktivt fagligt netværk.

Dit udbytte

Dit udbytte

Med Imago efteruddannelsen vil du tilegne dig følgende kompetencer:

01
Viden om parforholdets psykologi, stadier og udvikling
02
Relevant viden om neuropsykologi, mentaliseringsteori, tilknytningsteori, dialektisk relationsteori,
03
Indsigt i Imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i par-relationen
04

Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd

05
Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske. Intersubjektive processer der enten styrker eller svækker oplevelsen af grænser, udvikler evnen til selvregulering samt øger evnen til at tolerere intense følelser
06
Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre
07
Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, som kan modstå hverdagens små og store udfordringer
08
Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas, der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for, at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis
09
Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima ved hjælp af Imagoprincipperne: spejling, validering og empati
10
Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger og opløsning af konflikter
11
Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien
12
Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt
13
Færdigheder i at håndtere high arousal, vrede og aggressivitet.

Videreuddannelse

Imago videreuddannelse

Imago Relationsship International og Dansk Imagocenter udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

  • Brilliant at the Basics
  • The Attuned Therapist
  • Giving and Receiving
  • From Despair to Repair
  • Chracterological Growth

For at opnå status som Advanced Clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt have 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

Du kan deltage i videreuddannelseskurserne, når du har gennemført første modul på basisuddannelsen (level 1).

Næste videreuddannelsesforløb (Advanced Workshop) i København.

  • Kurset styrker din terapeutiske intentionalitet ved at skærpe din evne til at gennemskue de udviklingsmæssige stadier parrene sidder fast i.
  • Du lærer at identificere negative tilknytningsmønstre og uddaterede overlevelsesstrategier.
  • De lære de færdigheder der opløser reaktiv adfærd hos par med høj arousal.
  • Du bliver bedre til at etablere kropslig afstemning.
  • Du lærer at “empower” par der sidder fast i parasympatiske reaktioner.

Finansiering

Finansiering af din parterapeut-uddannelse

Hos Dansk Imagocenter kan du helt omkostningsfrit dele din betaling op over 6, 12, 24, eller 36 måneder. Der er ingen gebyrer, renter eller udbetaling når du vælger at betale via betalingsservice, og samlet set betaler du kun det lånte beløb tilbage – altså det samme som kontantprisen. Der er 14 dages fortrydelsesret på finansieringen, som tilbydes i samarbejde med Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 33, 2630 Tåstrup.

Send en e-mail til info@danskimagocenter.dk eller ring til 50 73 60 00.

Har du nogen spørgsmål omkring uddannelsen?

Synes du, at efteruddannelsen lyder spændende, så er du velkommen til at kontakte os allerede i dag for at høre mere.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre i forløbet!

Hvad kan du få ud af uddannelsen?

Hvad siger andre om uddannelsen?

”Jeg har i mange år arbejdet både privat og professionelt med at grounde sproget i ”kroppen” og få sproget til at udgå fra selve oplevelsen i kontakt med hinanden – hinanden hvad enten det er klient-behandler eller ægtefæller – uden dette ingen fordybelse og udvikling. Imago-dialogen giver både rum, tid og plads til at blive set, hørt og forstået, hvor begge parter føler sig trygge selv i meget svære samtaler og konflikter med respekt og anerkendelse af hinandens forskelligheder. Par-workshop (Imago-uddannelsen) giver indsigt og metode til at opnå dette.” 

Jim Toft, ph.d. psykologi, ekstern lektor KU institut for psykologi

Du inspirerer mig så meget og jeg værdsætter virkelig at du i din tilgang er så elskværdig, hjertevarm og imødekommende! Jeg har været i det akademiske miljø og behandler miljøet i mange år, og det er meget sjældent at møde et menneske som dig, der er så fagligt engageret og kompetent samtidig med at du formidler med så stor en entusiasme og indlevelse, at selv det mest komplicerede bliver sanseligt, begribeligt og håndterbart. Du er en stjerne der lyser op i det dunkle terapeutiske landskab. 

Danny Fogsgaard lektor i psykologi

“Det er svært at indfange med ord, hvor meget jeg har fået ud af mødet med Imago og John. Jeg har fundet et professionelt hjem. sådan føles det virkelig. Jeg anbefaler parterapeutuddannelsen v. John på det varmeste til alle, som ønsker at udvikle sig både terapeutisk og personligt, under kyndig vejledning af den dygtigeste formidler og praktiker, jeg endnu har mødt” 

Lea Juul, Psykolog

“Sidst men ikke mindst, er undervisningen af meget høj kvalitet og giver et omfattende indblik i parforholdets dynamikker, samt redskaber til alle tænkelige problematikker par kan blive udfordret af” 

Lea Haderup, psykoterapeut

Imagouddannelsen har givet mig helt nye veje til til alle mine arbejdsfelter med mennesker. Jeg bruger dialogen individuelt én til én, supervisionsmæssigt og i konflikthåndteringsprocesser i grupper og jeg har fået et fundament for parterapien som virkelig kan noget.

Jacqueline Amholt Psykoterapeut, proceskonsulent, supervisor